Persondatapolitik

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Læs her hvilke persondata vi behandler og hvordan vi behandler dem.

Hvilke personoplysninger opbevarer vi?

Tidsbestilling og behandling

Når du bestiller tid til behandling, registrerer vi ved online bestilling dit navn og din e-mail. Har du ikke en mail, registrerer vi dit CPR-nummer, når du bestiller tid telefonisk. Disse oplysninger bliver ved første konsultation suppleret med følgende oplysninger:

 • CPR-nummer
 • Telefonnummer
 • Forsikringsoplysninger
 • Medlemskab af sygesikringen “danmark”
 • Helbredsoplysninger

Helbredsoplysningerne bruges til den journalføring, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen. Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, for eksempel fra din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

E-mail korrespondance

Hvis du kontakter os via e-mail, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • For- og efternavn
 • E-mail
 • Oplysninger du giver i forbindelse med din kontakt med os.

Ovenstående personoplysninger behandler vi for at kunne besvare dine henvendelser. E-mail korrespondancen mellem dig og klinikken slettes, når den ikke længere er relevant og senest efter 1 år. Det samme gør dine personoplysninger, med mindre din henvendelse fører til køb af behandling. I så fald henviser vi til afsnittet ‘Tidsbestilling og behandling’.

Cookies

Hvis du har givet tilladelse til brug af cookies på denne hjemmeside behandler vi desuden nedenstående oplysninger:

 • Et unikt ID
 • Tekniske oplysninger om din enhed (computer, mobil eller tablet)
 • Din IP-adresse
 • Geografisk placering
 • Din adfærd på hjemmesiden

Nyhedsbreve og markedsføring

Hvis du giver os samtykke, anvender vi også dit navn og e-mail til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6,stk. 1, nr. 1).

Videregivelse af personoplysninger

Helbredsoplysninger

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

Afregningsformål

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region, kommune eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Markedsføring

De oplysninger vi har registreret til brug for markedsføring på hjemmesiden, i nyhedsbreve eller sociale medier videregives til tredjeparter, der leverer relevante ydelser fx analysevirksomheder og leverandører af markedsføring (Google og Facebook).

Dine rettigheder i forbindelse med personoplysninger

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Ifølge autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Klage over håndtering af personoplysninger

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5.sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du finder styrelsens kontaktoplysninger på stps.dk.